Bitsum Community Forum

International Support => Polski obszar wsparcia Bitsum LLC => Topic started by: hanemach_gt on July 31, 2013, 07:41:08 AM

Title: Skróty kolumny "Reguły" - format i objaśnienie
Post by: hanemach_gt on July 31, 2013, 07:41:08 AM
Kolumna „Reguły” w listach procesów zwięźle informuje o tym, jakiego typu akcje są wobec procesu podejmowane przez program.

Format wyświetlania: [X][x][K][g][<-<<<<][#n][RHANBI][0-31]

Znak Znaczenie
X Wykluczony z hamowania ProBalance
W Procesowi ustalono regułę funkcji Watchdog
x Wykluczony z przyspieszania pierwszego planu
e Oszczędzacz Energii jest wyłączany, gdy ten proces jest uruchamiany [v6]
K Proces, który ma zawsze działać (automatycznie uruchamiany ponownie, kiedy tylko zostaje zakończony)
g Proces jest oznaczony jako gra
M Proces jest sklasyfikowany jako multimedialny (powiązane z powyższym)
s Podczas obecności procesu program zapobiega przechodzeniu do trybu uśpienia
p Proces ma przypisany plan zasilania, na który program przełączy system pod obecność tego procesu
#n Proces ma limit dozwolonych instancji w liczbie n, np. #2 stanowi limit 2 instancji
M# Oznacza domyślny priorytet pamięci `#` ustawiony dla procesu.
R Domyślna klasa priorytetu: Czasu rzeczywistego
H Domyślna klasa priorytetu: Najwyższy
A Domyślna klasa priorytetu: Powyżej normalnego
N Domyślna klasa priorytetu: Normalny
B Domyślna klasa priorytetu: Poniżej normalnego
I Domyślna klasa priorytetu: Bezczynny
ih Domyślny priorytet I/O: Wysoki
in Domyślny priorytet I/O: Normalny
il Domyślny priorytet I/O: Niski
ib Domyślny priorytet I/O: Bardzo niski (tło)
0-31 Domyślna koligacja CPU, np. `02` dla procesorów 0 i 2
< Poziom dławienia: najniższy
<< Poziom dławienia: niski
<<< Poziom dławienia: średni
<<<< Poziom dławienia: wysoki