Bitsum Community Forum

International Support => Polski obszar wsparcia Bitsum LLC => Topic started by: hanemach_gt on January 04, 2011, 04:33:29 PM

Title: Problemy z aktywacjÄ… Process Lasso
Post by: hanemach_gt on January 04, 2011, 04:33:29 PM
Pierwsza możliwa przyczyna (pomijajÄ...c brak poÅ,Ä...czenia z Internetem), to blokowanie dostÄ™pu plActivate.exe przez program zabezpieczajÄ...cy/firewall.
Plik ten można dodać na biaÅ,Ä... listÄ™, gdyż Å,Ä...czy siÄ™ z serwerem bitsumactivationserver.com przez port 80, w celu potwierdzenia legalnoÅ›ci i ważnoÅ›ci licencji. Dodatkowo, plik ten jest sygnowany certyfikatem, wiÄ™c w razie modyfikacji zostanie wykryty jako podejrzany przez program zabezpieczajÄ...cy.

Druga możliwość to niepoprawne dane.
Należy wiedzieć, że w celu aktywacji używamy kodu aktywacyjnego, nie hasÅ,a dostÄ™pu do konta Bitsum.
Kod aktywacyjny nie zawiera spacji.

Trzecia, najmniej prawdopodobna możliwość, to bÅ,Ä...d w programie.

Co zrobić, gdy nie mamy dostÄ™pu do Internetu lub wszystko wykonaliÅ›my poprawnie, a program zgÅ,asza ciÄ...gle bÅ,Ä...d?
OstatecznoÅ›ciÄ... bÄ™dzie wtedy aktywacja offline. Skontaktuj siÄ™ z deweloperem lub wyÅ›lij mi prywatnÄ... wiadomość na Forum.