Bitsum Community Forum

International Support => Polski obszar wsparcia Bitsum LLC => Topic started by: hanemach_gt on January 04, 2011, 04:33:29 PM

Title: Problemy z aktywacją Process Lasso
Post by: hanemach_gt on January 04, 2011, 04:33:29 PM
Pierwsza możliwa przyczyna (pomijając brak połączenia z Internetem), to blokowanie dostępu plActivate.exe przez program zabezpieczający/firewall.
Plik ten można dodać na białą listę, gdyż łączy się z serwerem bitsumactivationserver.com przez port 80, w celu potwierdzenia legalności i ważności licencji. Dodatkowo, plik ten jest sygnowany certyfikatem, więc w razie modyfikacji zostanie wykryty jako podejrzany przez program zabezpieczający.

Druga możliwość to niepoprawne dane.
Należy wiedzieć, że w celu aktywacji używamy kodu aktywacyjnego, nie hasła dostępu do konta Bitsum.
Kod aktywacyjny nie zawiera spacji.

Trzecia, najmniej prawdopodobna możliwość, to błąd w programie.

Co zrobić, gdy nie mamy dostępu do Internetu lub wszystko wykonaliśmy poprawnie, a program zgłasza ciągle błąd?
Ostatecznością będzie wtedy aktywacja offline. Skontaktuj się z deweloperem lub wyślij mi prywatną wiadomość na Forum.