Author Topic: Process Lasso - FAQ [Najczęściej zadawane pytania]  (Read 37700 times)

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Process Lasso - FAQ [Najczęściej zadawane pytania]
« on: March 17, 2013, 05:41:46 PM »

Wyjaśnienie najpowszechniejszych, błędnych przekonań

Krążą błędne przekonania co do Process Lasso, lecz jest to zrozumiałe. Poniżej zawarto najczęściej nurtujące kwestie.


Przekonanie #1: Process Lasso to kolejny, przeładowany funkcjami, menedżer zadań.

NIE! Process Lasso nie jest pomyślany jako zamiennik dla menedżera zadań, chociaż posiada wiele funkcji na to wskazujących. Zadaniem tego programu jest działanie w tle poprzez automatyczne stosowanie reguł procesom w celu poprawy reagowania systemu (lub jakiejkolwiek formy kontroli procesów użytkownik zechce).


Przekonanie #2: Użytkownik potrzebuje ustawiać domyślne priorytety procesów w celu określenia ich znaczenia dla niego samego.

NIE, PROSZĘ TEGO NIE ROBIĆ. Zamysłem nie jest ocenianie procesów przez użytkownika. Dokonywanie tego jest ryzykowne i szkodliwe dla wydajności komputera. Najlepiej pozwolić Process Lasso pracować, chyba że użytkownik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co robi.


Przekonanie #3: Process Lasso jest tylko dla starych komputerów.

Akurat to może mieć potwierdzenie, że największe korzyści Process Lasso przynosi na starszych komputerach, lecz program jest pomocny nawet na najnowszych maszynach. Dodatkowe funkcje programu są poręczne dla każdego (np. procesy zapobiegające przechodzeniu do trybu uśpienia, procesy planu zasilania wysokiej wydajności). Komputerom posiadającym wielordzeniowe procesory z pewnością przyda się opcja zmiany koligacji CPU, pozwalająca na przydzielanie procesom poszczególnych rdzeni i utrzymanie pozostałych rdzeni wolnych dla pozostałych zadań.


Przekonanie #4: Process Lasso sprawia, że procesor komputera pracuje mniej lub więcej.

Funkcja ProBalance programu Process Lasso powoduje zmiany w alokowaniu czasu CPU. Niezależnie od zmian priorytetów/koligacji, procesor zawsze wykonuje taką samą ilość pracy w jednostce czasu.


Przekonanie #5: Zwiększenie priorytetu procesu oprogramowania czyni go szybszym lub rozwiązuje problemy z reagowaniem.

Jak wyjaśniamy tutaj, nie powinno się zwiększać priorytetu. System Windows już wspiera procesy w podobny sposób, poprzez tzw. przyspieszanie pierwszego planu, czego funkcjonowanie także opisaliśmy. ProBalance działa, zmniejszając priorytet procesom tła podczas dużego wykorzystania zasobów, nie poprzez zwiększanie. Zmniejszanie jest bezsprzecznie korzystniejszym sposobem utrzymywania reagowania podczas okresów dużego obciążenia.
Pytania

[patrz poniżej]

Warto zaznaczyć, że sporą przeszkodą jest żargon. Nietechniczni użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni mnogością terminów. W niniejszym dokumencie podjęto próbę objaśniania niektórych wyrażeń tak, aby pomóc w dojściu do ich rzeczywistego znaczenia.

Jeżeli zawartość postów nie satysfakcjonuje CiÄ™ lub coÅ› Twoim zdaniem wymaga uzupeÅ‚nienia,   skontaktuj siÄ™ z nami.

« Last Edit: March 26, 2013, 03:30:38 PM by hanemach_gt »

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Czy wersja Free jest całkowicie darmowa?
« Reply #1 on: March 17, 2013, 05:44:14 PM »

Czy wersja Free jest całkowicie darmowa?

Tak, użytkownicy domowi i studenci mogą używać Process Lasso Free dowolnie długo. Niemniej jednak, po pewnym czasie używania, niektóre funkcje są wyłączane, jak też program wyświetla czasami okno zachęcające użytkownika do aktualizacji, do wersji Pro. Okna te nie są nieznośne - mają nie irytować, a przypominać. Nawet po wyłączeniu bardziej zaawansowanych funkcji program posiada podstawową funkcjonalność (np. ProBalance). Działania te pomagają nam kontynuować publikowanie wersji darmowej. Zachęcamy użytkownika, aby zakupił Process Lasso Pro. Funkcje dostępne tylko w tej wersji mogą się okazać przydatne. Cena programu jest wyskalowana względem ilości funkcji, nie - czasu włożonego w rozwój programu.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Czym różnią się wersje Pro i Free?
« Reply #2 on: March 17, 2013, 05:46:56 PM »

Czym różnią się wersje Pro i Free?

FunkcjaProcess Lasso FreeProcess Lasso Pro
ProBalanceTAKTAK
Domyślne priorytetyTAKTAK
Domyślne koligacje CPUTAKTAK
Niedozwolone procesyTAKTAK
Domyślne priorytety I/OTAKTAK
Hamowanie I/O ProBalance (bazowane na użyciu CPU)TAKTAK
Oszczędzacz EnergiiTAKTAK
Omijanie rdzeni Hyper-ThreadedTAKTAK
Tryb graczaTAKTAK
Klasyfikowanie procesów (multimedialne, gry...)TAKTAK
Przyspieszanie pierwszego planuTAKTAK
Plany zasilania aplikacjiOKRES PRÓBNY*TAK
Process Watchdog (ograniczenia CPU i RAM)OKRES PRÓBNY*TAK
Ograniczanie instancji procesuOKRES PRÓBNY*TAK
Automatyczny tryb graczaOKRES PRÓBNY*TAK
Dławienie CPUOKRES PRÓBNY*TAK
Procesy zapobiegające przechodzeniu do trybu uśpieniaOKRES PRÓBNY*TAK
Procesy mające zawsze działaćOKRES PRÓBNY*TAK
Procesy planu zasilania wysokiej wydajnościOKRES PRÓBNY*TAK
Regulator Procesów („silnik”) jako usÅ‚ugaNIETAK
Program TweakSchedulerNIETAK
Program MultiMedia SchedulerNIETAK
Dostęp do starszych wersjiNIETAK
Szybkie, rozszerzone wsparcieNIETAK
Inne...MOŻE**TAK

*Okres próbny może się różnić, lecz wynosi najczęściej 7 do 30 dni. W przypadku edycji Server, okres próbny wynosi 30 dni. Okna zachęcające do zakupu mogą się pojawiać podczas okresu próbnego.
**Pozostałe nie wymienione powyżej funkcje także mogą nie być dostępne w wersji darmowej.

« Last Edit: March 22, 2013, 03:15:14 PM by hanemach_gt »

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Jak aktywować wersję Pro kodem aktywacyjnym?
« Reply #3 on: March 17, 2013, 05:48:12 PM »

Jak aktywować wersję Pro kodem aktywacyjnym?

SÄ… dwa sposoby aktywacji kodem - jedna: z menu „Pomoc” wybierz „ZmieÅ„ kod licencyjny” i podaj kod; druga - z menu „Pomoc” wybierz „O Process Lasso”, nastÄ™pnie kliknij przycisk zmiany kodu aktywacyjnego. Jeżeli przycisku aktywacji nie ma, oznacza to, że produkt zostaÅ‚ już aktywowany. Terminy: „kod aktywacyjny”, „kod licencyjny” sÄ… stosowane zamiennie i oznaczajÄ… to samo (w przypadku tego programu).


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co to właściwie jest proces?
« Reply #4 on: March 17, 2013, 05:49:39 PM »

Co to właściwie jest proces?

Gdy użytkownik uruchamia program, zostaje utworzony proces. Każdy program reprezentuje proces. Gdy ten sam proces jest uruchomiony wiele razy, wtedy każda kolejna kopia to instancja. Dla przykładu, gdy użytkownik uruchomi program Microsoft Word, zostanie utworzony proces winword.exe. Każdy proces ma swój obszar pamięci i wątki (w dużym skrócie: zadania, które CPU ma wykonać), tak więc błąd w jakimś procesie nie wpłynie na działanie pozostałych.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Program pokazuje mniej RAM niż komputer posiada - dlaczego?
« Reply #5 on: March 17, 2013, 05:51:44 PM »

Dlaczego Process Lasso pokazuje mniej pamięci RAM niż komputer w rzeczywistości posiada?

Process Lasso pokazuje caÅ‚kowitÄ… ilość dostÄ™pnej pamiÄ™ci RAM dla systemu. JeÅ›li nie pokrywa siÄ™ to z faktycznÄ… iloÅ›ciÄ…, może to być spowodowane oddaniem przydziaÅ‚u RAM na rzecz karty graficznej lub też system użytkownika nie jest w stanie zaadresować caÅ‚ej dostÄ™pnej pamiÄ™ci RAM (32-bitowe edycje Windows posiadajÄ… ograniczenie przestrzeni adresowej wynikajÄ…ce z architektury systemu, pozwalajÄ…ce na adresowanie do 4GB RAM Å‚Ä…cznie). Można sprawdzić to w Menedżerze zadaÅ„ (Ctrl+Shift+Esc). W zakÅ‚adce „Wydajność”, proszÄ™ sprawdzić Å‚Ä…cznÄ… ilość dostÄ™pnej pamiÄ™ci. To powinno siÄ™ pokrywać z danymi, jakie przedstawia Process Lasso.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Jakaś aplikacja nadal sprawia, że system wolno chodzi, co z tym zrobić?

Istnieje ustawienie pozwalajÄ…ce na wykluczenie aktywnego procesu pierwszego planu (posiadajÄ…cego kursor myszy i klawiatury) z hamowania ProBalance. Znajduje siÄ™ ono w nastÄ™pujÄ…cym menu: „Opcje / Akcje zwiÄ…zane z CPU / ProBalance / Okno konfiguracji (ustawienia główne ProBalance)”. Jeżeli aplikacja pierwszego planu byÅ‚a hamowana, a system nadal zdaje siÄ™ chodzić nierównomiernie, ma miejsce najwidoczniej inny problem, którego Process Lasso nie rozwiąże.

Użytkownik może spróbować ustawić domyÅ›lny priorytet poniżej normalnego dla „agresywnego” procesu. CzÄ™sto okazuje siÄ™ to skuteczne. Nie zmniejsza to znacznie wydajnoÅ›ci aplikacji, chyba że użycie CPU jest na wysokim poziomie (wtedy proces musi „walczyć” o partie czasu).


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Nie widzę procesów oprogramowania zabezpieczającego (antywirusów, antyspyware) - dlaczego?

Niektóre oprogramowanie zabezpieczajÄ…ce posiada zabezpieczenia anti-tamper, których czuÅ‚ość (lub nachalność) skutkuje rejestrowaniem tysiÄ™cywystÄ…pieÅ„ w dziennikach zdarzeÅ„, a co za tym idzie - spowalnianiem pracy caÅ‚ego systemu. Problem jest znany inżynierom poszczególnego oprogramowaniazabezpieczajÄ…cego, tylko (obiektywne przypuszczenie) ze wzglÄ™dów marketingowych nie wykazujÄ… chÄ™ci rozwiÄ…zania problemu (pomijajÄ…c to, że Process Lasso tylko „patrzy” na te procesy).Aby ujawnić kontrast, narzÄ™dziem linii poleceÅ„ tasklist można zobaczyć wszystkie procesy (w tym te „zabezpieczone”), a programy zabezpieczajÄ…ce na to nie reagujÄ….Dlatego wÅ‚aÅ›nie Process Lasso, dla Å›wiÄ™tego spokoju, pomija niektóre procesy.

Paradoksalnie, generowanie duplikatów zdarzeÅ„ (które sÄ… niekrytyczne) w dzienniku jest tak „zasobożerne”, że można pomyÅ›leć, że powodem jest Process Lasso, bo procesów antywirusowych nie widać, a komputer wolno chodzi.

Pomijając aspekty marketingowe i bezsensowność (z punktu widzenia normalnego użytkownika) problemu, programy zabezpieczające używają dużo zasobów, ale nie powinny być nigdy hamowane.Skanery czasu rzeczywistego na pewno są uruchomione z najwyższym priorytetem. Nawet jeśli klasa priorytetu procesu tego nie zdradza, wątki na pewno mają priorytet czasu rzeczywistego albo najwyższy. Dlaczego? Ponieważ skaner powinien jak najszybciej wykonać swoją robotę i pozwolić nam kontynuować pracę. Inne procesy w takiej sytuacji muszą poczekać na zakończenie skanowania.Ingerowanie w takie procesy nie ma zwyczajnie sensu, ponieważ producenci prześcigają się w kwestii optymalizacji skanowania. Poprzez zmianę priorytetu procesu programu zabezpieczającego(lub nałożenie jakichś ograniczeń co do wykorzystania CPU lub RAM), najprawdopodobniej uzyskamy rezultat przeciwny do oczekiwanego.

Chociaż Process Lasso posiada dużo funkcji wskazujących na to, że stanowi bardzo rozbudowany menedżer zadań, pozostaje narzędziem do optymalizacji i automatyzacji. Udoskanalając program, skupiamy się tylko i wyłącznie na tych dwóch zadaniach.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Chcę, aby proces używał nie więcej niż X% - jak to ustawić?

Jeżeli posiadasz procesor jednordzeniowy, pozostaje tylko funkcja twardego dławienia, stosowania której odradzamy.

W przeciwnym wypadku (dwa lub wiÄ™cej rdzeni), można „sterować” maksymalnym użyciem poprzez ustawienie odpowiedniej koligacji. W ten sposób, na czterordzeniowym procesorze można ustalić limity 25%, 50%, 75% lub 100%. JeÅ›li dorzucić do tegologiczne rdzenie, procenty te ulegajÄ… zmianie i mogÄ… siÄ™ rozÅ‚ożyć np. na: 25%, 32%, 50%, 62%, 100%. Trudno dokÅ‚adnie okreÅ›lić, ponieważ dla każdego procesora wartoÅ›ci te sÄ… inne.Jest to dobry sposób na ograniczanie wykorzystania CPU przez aplikacje. Nie zaleca siÄ™ ograniczania komponentów systemowych, oprogramowania zabezpieczajÄ…cego lub krytycznych usÅ‚ug systemu operacyjnego.

Lepiej spojrzeć na sprawÄ™ szerzej. JeÅ›li ProBalance obniży priorytet procesu, a jakiÅ› inny proces potrzebuje dostÄ™pu do CPU,wtedy użycie CPU przez ten „obniżony” proces spadnie znaczniej. Jest to kwestia zapotrzebowania na cykle CPU.Innymi sÅ‚owy, nie ma sensu „twardo” ograniczać jakiegoÅ› procesu, jeÅ›li żaden inny proces nie potrzebuje CPU.Możesz spróbować rozwiÄ…zać problemy wykorzystania CPU wÅ‚aÅ›nie za pomocÄ… zmian priorytetów i koligacji.Nadmierne obciążenie CPU przez proces powinno spaść w momencie, kiedy inny proces zacznie potrzebować czasu procesora, a obniżenie priorytetuzwiÄ™kszy szansÄ™ na ustÄ…pienie potrzebujÄ…cemu procesowi.

« Last Edit: March 22, 2013, 02:56:16 PM by hanemach_gt »

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co oznaczają poszczególne metryki pamięci wirtualnej?
« Reply #9 on: March 17, 2013, 05:58:00 PM »

Co oznaczają poszczególne metryki pamięci wirtualnej?

Pamięć wirtalna i terminy z nią związane są nieco zawiłe. Nawet niektórzy programiści nie do końca je rozumieją.

Pamięć wirtualna to warstwa abstrakcyjna, kombinacja fizycznych nośników, która pozwala na współdzielenie danych przez procesy.Płyną z niej liczne korzyści. Pamięć wirtualna pozwala na posiadanie bardzo dużej ilości pamięci, ponieważ ograniczona jest tylko przez pojemność nośników (dyski twarde lub SSD), na których znajdują się pliki stronicowania.Ponadto, poprzez powielanie stron, można łatwo współdzielić pamięć.

Gdy do pamiÄ™ci wirtualnej uzyskiwany jest dostÄ™p (twardy bÅ‚Ä…d strony), strony („części” pamiÄ™ci) sÄ… przenoszone do RAM (stronicowanie). Gdy pamięć nie jest używana przed dÅ‚ugi okres czasu (lub RAM jest potrzebny gdzie indziej), strony przenoszone sÄ… do pliku stronicowania, na dysk (wystronnicowywanie). Wszystko to jest niewidoczne dla procesów i użytkownika. Proces widzi i uzyskuje dostÄ™p do pamiÄ™ci pod adresem X, a system operacyjny ma za zadanie dopilnować, aby ta część pamiÄ™ci byÅ‚a w RAM. ZamysÅ‚em tego rozwiÄ…zania jest to, że pamięć, do której czÄ™sto uzyskuje siÄ™ dostÄ™p, znajduje siÄ™ w RAM - aby strony pamiÄ™ci nie byÅ‚y odczytywane z pliku stronicowania, z o wiele wolniejszego dysku twardego.

Pamięć zarezerwowana może być najlepiej zdefiniowana jako ilość wirtualnej pamiÄ™ci, która jest przydzielana aplikacji. W przeciwieÅ„stwie do „Zestawu roboczego”, zawiera też ilość wystronnicowanÄ… (znajdujÄ…cÄ… siÄ™ w plikach stronicowania).

Zestaw roboczy jest to ilość aktywnej pamięci w RAM, nie wliczając do tego porcji wystronnicowanej (przeniesionej do pliku stronicowania).

Prywatne bajty stanowi ilość pamięci wirtualnej w przestrzeni procesu, w którą nie wlicza się pamięć współdzielona innych procesów. Gdy strony pamięci wirtualnej są powielane, mogą być współdzielone pomiędzy różnymi procesami w pamięci.

Prywatny zestaw roboczy jest to ilość RAM używana wyłącznie przez dany proces. Zazwyczaj, wartość ta równa się pamięci zarezerwowanej, lecz może się różnić, jeżeli proces współdzieli dużo pamięci z innym procesem (np. kolejną instancją samego siebie). Google Chrome jest przykładem, który wykazuje, że obie wartości (pamięć zarezerwowana i prywatny zestaw roboczy) znacznie się różnią. Liczenie tego zestawu pamięci wymaga więcej cykli CPU, tak więc wyświetlanie jego nie jest zalecane. Process Lasso wyświetli ostrzeżenie przed włączeniem ustawienia wyświetlania wartości prywatnego zestawu roboczego.

Całkowite użycie pamięci wirtualnej stanowi sumę całej wirtualnej pamięci, która jest zmapowana w przestrzeni adresowej procesu. Wartość ta może często zdawać się ogromna, ale zawiera przestrzeń stosu oraz przedziały zarezerwowanej pamięci, które nie są używane. Większości użytkowników znajomość tej wartości nie jest potrzebna.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Nie widzę niektórych procesów na liście, dlaczego?
« Reply #10 on: March 17, 2013, 05:58:44 PM »

Nie widzę niektórych procesów na liście, dlaczego?

Process Lasso ignoruje procesy, do kontrolowania których nie ma uprawnieÅ„. W systemach Vista i nowszych trzeba uruchamiać Process Lasso z najwyższymi uprawnieniami, aby widzieć wszystkie procesy. Można to zrobić, klikajÄ…c opcjÄ™ menu „Opcje / Główne ustawienia / ZmieÅ„ sposób uruchamiania siÄ™ Process Lasso...”. Program może wyÅ›wietlić ostrzeżenie, gdyż wÅ‚Ä…czenie tego trybu wiąże siÄ™ z zarzÄ…dzaniem wszystkimi procesami, wÅ‚Ä…czajÄ…c w to procesy systemowe.  Process Lasso bÄ™dzie wtedy widzieć i zarzÄ…dzać wszystkimi procesami. Niektóre produkty antywirusowe sÄ… ignorowane dlatego, że posiadajÄ… zabezpieczenia anti-tamper i nie pozwalajÄ… nawet na „widzenie” swoich procesów.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Chcę, aby Process Lasso zarządzał procesami wszystkich użytkowników, nie tylko moimi - jak to zrobić?

Podczas instalacji użytkownik jest pytany, czy życzy sobie, aby Process Lasso startował dla wszystkich użytkowników czy tylko bieżącego użytkownika oraz czy chce, aby Process Lasso uruchamiał się z podniesionymi uprawnieniami.Obydwie opcje są dostępne w końcowym etapie instalacji. W omawianych oknach wystarczy najechać kursorem myszy na dowolne pole wyboru i zostanie wyświetlony balon informacyjny opisujący, czym zaznaczenie danej opcji będzie skutkowało.

Zaleca się aczkolwiek, aby każdy użytkownik miał przydzieloną osobną instancję Process Lasso.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Process Lasso z najwyższymi uprawnieniami bez okna UAC - jak?
« Reply #12 on: March 17, 2013, 06:01:40 PM »

Jak ustawić, aby Process Lasso uruchamiał się z najwyższymi uprawnieniami (system Windows Vista i nowsze), bez okna Kontroli konta użytkownika (UAC)?

Zainstaluj wersję 4 lub nowszą. Program utworzy odpowiednie zadanie Harmonogramu zadań i będzie bezproblemowo startował z najwyższymi uprawnieniami, bez okna UAC.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co oznacza zatrzymanie "silnika" Process Lasso?
« Reply #13 on: March 17, 2013, 06:02:58 PM »

Co oznacza zatrzymanie „silnika” Process Lasso?

„Silnik” okreÅ›lany jest inaczej jako Regulator Procesów (processgovernor.exe) - zarzÄ…dza procesami, stanowi „serce” programu. To ten proces wdraża automatyczne zmiany - ProBalance, domyÅ›lne priorytety i koligacje, niedozwolone procesy itd. Interfejs graficzny stanowi tylko „opakowanie”, którego głównym zadaniem jest wyÅ›wietlanie danych (lista procesów i parametry wydajnoÅ›ci) i umożliwienie Å‚atwego edytowania konfiguracji. Regulator Procesów (processgovernor.exe) jest niezależny od interfejsu graficznego (processlasso.exe). Dla przykÅ‚adu, interfejsu można użyć do utworzenia i zmodyfikowania ustawieÅ„, potem w ogóle go wyÅ‚Ä…czyć. „Silnik” jest cichy (nie ma nawet ikony w zasobniku systemowym), ale zapisuje wykonywane akcje do rejestru zdarzeÅ„, który można potem zobaczyć z poziomu interfejsu graficznego.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Jaka jest różnica miÄ™dzy zatrzymaniem „silnika” a zakoÅ„czeniem pracy Process Lasso?

Przed zamkniÄ™ciem Process Lasso użytkownik jest pytany, czy chce także zatrzymać „silnik” (processgovernor.exe). Tak wiÄ™c, zakoÅ„czenie pracy Process Lasso może zamknąć tylko interfejs graficzny lub caÅ‚y program, wraz z „silnikiem”.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Czy "tryb gracza" jest zalecany?
« Reply #15 on: March 17, 2013, 06:06:59 PM »

Czy „tryb gracza” jest zalecany?

Do grania lub podobnych zadaÅ„ tryb ten może (nie musi) okazać siÄ™ przydatny. Ustawia on plan zasilania wysokiej wydajnoÅ›ci i modyfikuje ustawienia ProBalance pod kÄ…tem uzyskania jak najwiÄ™kszej optymalizacji procesu pierwszego planu. Owocuje to tymczasowym przyspieszeniem pierwszego planu, lecz tylko w przypadku, gdy proces ma priorytet powyżej normalnego. Może to pomóc uniknąć „mikro-lagów”, lecz nie jest to gwarantowane, ponieważ w rzadkich przypadkach teoretycznie mogÄ… wystÄ…pić problemy ze współdziaÅ‚aniem, zwiÄ…zane ze zmianÄ… klasy priorytetu. Jeżeli okaże siÄ™, że ten tryb nie pomaga w żaden sposób, nie bÄ™dzie powodowaÅ‚ też wielkich problemów. Znacznej wiÄ™kszoÅ›ci tryb ten pomaga i stanowi o wiÄ™kszej dawce wrażeÅ„ z grania.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Czy Process Lasso tamuje użycie pamięci lub CPU procesów?
« Reply #16 on: March 17, 2013, 06:07:45 PM »

Czy Process Lasso tamuje użycie pamięci lub CPU procesów?

Funkcja ProBalance nie sprawia, że proces używa mniej lub wiÄ™cej CPU czy RAM. Program, poprzez zmianÄ™ priorytetów, ustawia „kolejkÄ™” wÄ…tków procesów do wykonania tak, aby nie doszÅ‚o do sytuacji, w której jeden proces zajmie caÅ‚y czas CPU, blokujÄ…c wrÄ™cz system. Zmiany priorytetów nie oddziaÅ‚ywujÄ… na ilość wykonywanych rozkazów, wszystkie wÄ…tki zostanÄ… wykonane a to, jaki majÄ… priorytet bÄ™dzie stanowić o tym, w jakiej kolejnoÅ›ci (ustawienie wysokiego priorytetu nie sprawi, że proces zakoÅ„czy swoje zadanie szybciej!).

Użycie pamiÄ™ci wirtualnej nie jest w żaden sposób zmieniane przez Process Lasso. Chociaż program posiada funkcjÄ™ podobnÄ… do tych znanych z „czyÅ›cicieli pamiÄ™ci” (memory cleaners), nie zaleca siÄ™ stosowania jej.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Jak ustawić kombinację klawiszy wywołującą okno główne Process Lasso?

Program nie zawiera w sobie zapisanej kombinacji klawiszy, która wywoÅ‚ywaÅ‚aby jego okno. Problem można rozwiÄ…zać w klasyczny sposób: kliknij PPM ikonÄ™ Process Lasso w menu Start, wybierz „WÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci”. Otworzy siÄ™ okno, kliknij pole tekstowe obok napisu „Klawisz skrótu”. NaciÅ›nij docelowÄ… kombinacjÄ™ (np. CTRL+ALT+K). Kliknij „Zastosuj”, nastÄ™pnie „OK”. Od tego momentu, za każdym razem po naciÅ›niÄ™ciu zdefiniowanej kombinacji klawiszy, okno Process Lasso powinno siÄ™ pojawiać.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Dlaczego funkcja ProBalance pomija programy antywirusowe?
« Reply #18 on: March 17, 2013, 06:09:55 PM »

Dlaczego funkcja ProBalance programu Process Lasso nie uwzględnia przy optymalizacji procesów związanych z oprogramowaniem antywirusowym?

Wiele programów antywirusowych jest wrażliwych na zmiany priorytetów, więc ich procesy są wykluczane z hamowania ProBalance. Rozważmy przypadek skanera czasu rzeczywistego programu antywirusowego.Za każdym razem, gdy plik jest otwierany, proces otwierający plik musi poczekać na ukończenie skanowania. Chcemy, aby skanowanie przebiegło szybko i płynnie. Obniżenie priorytetu nie przyspieszy skanowania - wręcz przeciwnie. Inne oprogramowanie nie obchodzi się z procesami tak ostrożnie jak ProcessLasso. Bitsum chce działać porządnie, nawet jeśli ma to czasami oznaczać myślenie ludzi, że program nie działa, ponieważ pomija proces używający dużo CPU.

Jeżeli proces antywirusowy nie jest jeszcze wpisany w Process Lasso, program prawdopodobnie i tak nie przeprowadziÅ‚by na nim dziaÅ‚aÅ„. Jeżeli już do tego dochodzi, po prostu wyklucz proces z hamowania ProBalance. Przeważnie, domyÅ›lne ustawienia bez problemu „odsiewajÄ…” krytyczne procesy programów antywirusowych.

« Last Edit: March 22, 2013, 03:08:18 PM by hanemach_gt »

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Czy działanie Process Lasso może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego?

Nie. Wszelkie dynamiczne operacje Process Lasso są w zupełności bezpieczne i właściwie nie ma możliwości wystąpienia poważnych komplikacji.Ponadto, po latach testowania, wykryliśmy i pomogliśmy w rozwiązaniu wielu specyficznych problemów ze współdziałaniem, które negatywnie wpływały na wydajność.Process Lasso jest dojrzałym i dobrze przetestowanym produktem.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co oznacza biała linia, którą czasami widuję na wykresie?
« Reply #20 on: March 17, 2013, 06:11:15 PM »

Co oznacza biała linia, którą czasami widuję na wykresie?

Linia ta przedstawia historiÄ™ CPU aktualnie zaznaczonego procesu. Zgadza siÄ™, tego w legendzie nie ma.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Process Lasso zdaje siÄ™ nie podejmować jakichkolwiek dziaÅ‚aÅ„ w celu „hamowania” nadmiernie aktywnych procesów. Co siÄ™ dzieje?

DomyÅ›lnie, Process Lasso wyklucza proces pierwszego planu (posiadajÄ…cy kursor myszki i klawiaturÄ™) z hamowania.Trzeba kliknąć inne okno (innego programu), wtedy wspomniany proces nie bÄ™dzie już na pierwszym planie i Process Lassopodejmie wobec niego dziaÅ‚ania. Zamiennie, można wyÅ‚Ä…czyć wykluczanie procesów pierwszego planu.Sporadyczne hamowanie procesu pierwszego planu nie zaszkodzi, ponieważ inny proces tÅ‚a także zostanie hamowany, równolegle.Poprzez „hamowanie” rozumiemy, oczywiÅ›cie, tymczasowe obniżenie klasy priorytetu, nie - jakikolwiek sposób ograniczania użycia CPU (zobacz dokumentacjÄ™ ProBalance).

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Czy Process Lasso jest zalecany dla grajÄ…cych w gry komputerowe?
« Reply #22 on: March 18, 2013, 08:27:57 AM »

Czy Process Lasso jest zalecany dla grajÄ…cych w gry komputerowe?

Tak, program bÄ™dzie poprawiaÅ‚ reagowanie i może pomóc w redukowaniu wystÄ…pieÅ„ „lagów”. Starsze wersje Process Lasso wymagaÅ‚y rÄ™cznego wykluczania procesów gier z hamowania ProBalance, lecz nowsze domyÅ›lnie nigdy nie hamujÄ… procesów pierwszego planu.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Czy hamowanie poza-kontrolÄ… ProBalance przez Process Lasso spowalnia procesy?

Nie. Process Lasso „hamuje” procesy poprzez tymczasowe obniżanie ich priorytetów.   Daje to innym procesom wiÄ™kszÄ… szansÄ™ na korzystanie z CPU, jeÅ›li sÄ… procesy potrzebujÄ…ce CPU. Jeżeli nie ma (lub dopóki nie ma), hamowany proces nadal może maksymalnie korzystać z CPU. Hamowany proces nie zwalnia wskutek obniżenia priorytetu, ale może wtedy ustÄ…pić pierwszeÅ„stwa innemu procesowi.   To niewielkie ustÄ…pienie robi znacznÄ… różnicÄ™ w reagowaniu, ale niewielkÄ… w prÄ™dkoÅ›ci wykonywania procesu tÅ‚a.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Funkcja ProBalance od środka.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Jak ProBalance wpływa na napędy optyczne CD/DVD?
« Reply #24 on: March 18, 2013, 08:31:24 AM »

Jak ProBalance wpływa na napędy optyczne CD/DVD?

Programy do nagrywania CD/DVD nie używają na tyle procesora, aby zostać hamowanymi, ponieważ (przeważnie) czekają na I/O dysku lub napędu optycznego. Bardziej prawdopodobne jest to, że Process Lasso zapobiegnie sytuacji niedopełnienia bufora (buffer underrun) w sytuacji dużego obciążenia zasobów: priorytet agresywnego procesu jest obniżany,dając w ten sposób aplikacji wypalającej szansę na większą ilość cykli CPU.Nawet gdyby Process Lasso obniżył priorytet procesu nagrywającego płytę, nie przyniosłoby to negatywnych skutków, ponieważ priorytety pozostałych aktywnychprocesów także zostałyby obniżone (zachowana równowaga).

Ponadto, niektóre programy wypalające podnoszą sobie priorytet, a Process Lasso (domyślnie) nie hamuje takich procesów - w wierze tego, że podnoszą go sobie z dobrego powodu.

Po prostu, bardziej prawdopodobne jest to, że Process Lasso pomoże takim programom, a w trudnej sytuacji - nie pogorszy.Dodanie procesów wypalających do listy wykluczeń ProBalance jest dobrym pomysłem, ale dalekie od koniecznego.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Czy powinno się mieć włączone przyspieszanie pierwszego planu?

Windows już to robi, dajÄ…c wÄ…tkom pierwszego planu trzykrotnie dÅ‚uższe partie czasu w stosunku do wÄ…tków tÅ‚a (krotność zależy od wersji systemu i konfiguracji) oraz nieznacznie zwiÄ™kszajÄ…c priorytet wÄ…tku. Process Lasso jest zdolny do przeprowadzania dodatkowego inteligentnego przyspieszania pierwszego planu w sposób, który uzupeÅ‚nia, wbudowany w system Windows, mechanizm. Nie zalecamy jednak, aby ta opcja byÅ‚a wÅ‚Ä…czona, ponieważ Windows już dba o to, aby proces na pierwszym planie dziaÅ‚aÅ‚ tak efektywnie jak to tylko możliwe. Dla wiÄ™kszoÅ›ci ludzi dodatkowe przyspieszanie prawdopodobnie nie przyniesie wymiernej korzyÅ›ci, aczkolwiek w pewnych sytuacjach może. WÅ‚Ä…czenie tego ustawienia nie powinno wyrzÄ…dzić szkód, wiÄ™c możesz sprawdzić jak to dziaÅ‚a - możesz nie uzyskać oczekiwanych rezultatów. Hamowanie procesów jest ważniejszÄ… funkcjÄ… Process Lasso oraz stanowi wÅ‚aÅ›ciwy sposób na  obsÅ‚ugiwanie sytuacji, w których procesy tÅ‚a kolidujÄ… z wÄ…tkiem pierwszego planu (który  jest „faworyzowany” przez system Windows).


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Jaka jest różnica między klasą priorytetu pierwszego planu a przyspieszaniem wątku pierwszego planu?

Klasa priorytetu pierwszego planu obejmuje wszystkie wątki procesu (aplikacji, programu) będącego na pierwszym planie (posiadającego kursor myszki i klawiaturę).

Przyspieszanie wÄ…tku pierwszego planu przyspiesza tylko pojedynczy wÄ…tek na pierwszym planie. Laik może uznać wÄ…tek za część programu - tylko „część najbardziej na wierzchu” jest przyspieszana, pozostaÅ‚e wÄ…tki („części”) - już nie.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Co z możliwością instalacji nienadzorowanej (cicha instalacja, linia poleceń)?

Process Lasso oferuje pełne wsparcie instalacji nienadzorowanych. Wszelkie konieczne ustawienia mogą zostać przekazane instalatorowi za pomocą linii poleceń, włączając w to klucz licencyjny.

Argumenty linii poleceń dla instalatora (obsługiwane także przez moduł InstallHelper)
 

     
Przełącznik (domyślne wartości pogrubione) Opis Przykłady
/S (wielkość liter ma znaczenie) Przeprowadza cichą instalację. Ponieważ żadne okna dialogowe nie są wyświetlane podczas takiej instalacji, powinno się przekazać w linii poleceń pozostałe parametry (spójrz poniżej) ręcznie, aby konfiguracja programu po instalacji odzwierciedlała to, czego oczekiwano. ProcessLassoSetup.exe /S
/language=English
 • English
 • Russian
 • Finnish
 • Polish
 • Italian
 • Serbian
 • Japanese
 • Dutch
 • TradChinese
 • SimpChinese
 • ..(pozostaÅ‚e)..
Określa docelowy język programu. Jeżeli parametr ten nie jest przekazywany, instalator przyjmuje język angielski. Proszę zwrócić uwagę, że pewne języki są określone inaczej, np. SimpChinese. Niektóre języki są wyłączane, jeżeli tłumaczenie nie jest aktualizowane od dłuższego czasu. Ponadto, niektóre nowo dodane języki mogą nie być tutaj wymienione. ProcessLassoSetup.exe /S /language=English
  ProcessLassoSetup.exe /S /language=Polish
  ProcessLassoSetup.exe /S /language=Finnish
  ProcessLassoSetup.exe /S /language=Serbian
/key=kod Ustawia kod aktywacji offline, który jest różny od standardowego kodu aktywacyjnego. Stanowi ciÄ…g postaci „#12345678”. DoÅ‚Ä…czenie znaku „#” przed ciÄ…giem numerycznym jest opcjonalne, lecz w przypadku aktywacji z poziomu interfejsu użytkownika „#” jest wymagany przed kodem. Klucze aktywacji offline przysÅ‚ugujÄ… tylko licencjom serwerowym i woluminowym. ProcessLassoSetup.exe /S /key=1234567892781
/gui_start_type=[all|current|manual][,uac] OkreÅ›la sposób uruchamiania siÄ™ interfejsu graficznego: przy logowaniu siÄ™ dla wszystkich użytkowników (all), tylko dla bieżącego użytkownika (current) lub rÄ™czny (manual).   Kontekst użytkownika czerpany jest z kontekstu, w jakim instalator zostaÅ‚ uruchomiony. Dodanie „UAC” sprawi, że Regulator Procesów (processgovernor.exe) bÄ™dzie uruchamiaÅ‚ siÄ™ z podniesionymi uprawnieniami w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 oraz nowszych. ProcessLassoSetup.exe /S /gui_start_type=all
  ProcessLassoSetup.exe /S /gui_start_type=current
  ProcessLassoSetup.exe /S /gui_start_type=manual
  ProcessLassoSetup.exe /S /gui_start_type=all,UAC
/governor_start_type=[all|current|service|manual][,uac] OkreÅ›la sposób uruchamiania siÄ™ interfejsu graficznego: przy logowaniu siÄ™ dla wszystkich użytkowników (all), tylko dla bieżącego użytkownika (current) lub rÄ™czny (manual).   Kontekst użytkownika czerpany jest z kontekstu, w jakim instalator zostaÅ‚ uruchomiony. Gdy /governor_start_type=service, to przeÅ‚Ä…czniki /username oraz /password mogÄ… zostać użyte, aby okreÅ›lić kontekst uruchamiania siÄ™ usÅ‚ugi Process Lasso. JeÅ›li nie poda siÄ™ danych logowania, instalator przyjmie kontekst systemowy. Dodanie „UAC” sprawi, że Regulator Procesów (processgovernor.exe) bÄ™dzie uruchamiaÅ‚ siÄ™ z podniesionymi uprawnieniami w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 oraz nowszych. ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=all
  ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=current
  ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=service
  ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=service /username=uzytkownik /password=G$@2b1dja(8M
  ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=all,UAC /username=uzytkownik /password=h*a51~0LoPs%
/logfolder=sciezka Określa ścieżkę dla globalnego rejestru zdarzeń. Domyślnie, każdy użytkownik ma osobny folder na rejestr zdarzeń, w odpowiadającym folderze Danych aplikacji. Przed zastosowaniem tego przełącznika proszę upewnić się, czy ścieżka jest zapisywalna dla wszystkich użytkowników w systemie. ProcessLassoSetup.exe /S /logfolder=c:\systemlogs
  ProcessLassoSetup.exe /S /logfolder=c:\systemlogs
/configfolder=sciezka Określa ścieżkę dla globalnej konfiguracji. Domyślnie, każdy użytkownik ma osobny folder na rejestr zdarzeń, w odpowiadającym folderze Danych aplikacji. Przed zastosowaniem tego przełącznika proszę upewnić się, czy ścieżka jest przynajmniej odczytywalna dla wszystkich użytkowników oraz - zapisywalna dla tych, którym planujesz zezwolić na zmiany w konfiguracji programu. ProcessLassoSetup.exe /S /configfolder=c:\pl_config
  ProcessLassoSetup.exe /S /configfolder=c:\pl_config
/launch_gui=[true|false] OkreÅ›la, czy uruchomić interfejs graficzny po instalacji. WÅ‚Ä…czenie interfejsu graficznego automatycznie minimalizuje go do zasobnika systemowego. ProcessLassoSetup.exe /S /launch_gui=true  
/importconfigfrom=sciezka Określa ścieżkę, z której ma się zaimportować konfigurację. Powinno być stosowane wraz z przełącznikiem /configfolder. Plik, który zostanie określony przy przełączniku /importconfigfrom, będzie stanowić początkową (nie: domyślną) konfigurację Process Lasso. Można podać folder lub ścieżkę do pliku konfiguracyjnego - jeśli poda się sam folder, prolasso.ini zostanie automatycznie dołączone do ścieżki. ProcessLassoSetup.exe /S /configfolder=c:\pl_config /importconfigfrom=c:\temp
 
równoznaczne z [...] /importconfigfrom=c:\temp\prolasso.ini
 
  ProcessLassoSetup.exe /S /configfolder=c:\pl_config /importconfigfrom=c:\temp\my_default_config.ini
/username=uzytkownik
/password=haslo
Gdy Regulator Procesów uruchamiany jest jako usÅ‚uga (/governor_start_type=service), przeÅ‚Ä…czniki te pozwalajÄ… okreÅ›lić dane logowania, aby usÅ‚uga uruchamiaÅ‚a siÄ™ w kontekÅ›cie danego użytkownika. Użytkownik musi mieć uprawnienie do logowania w trybie usÅ‚ugi (zobacz pytanie FAQ). Gdy dane logowania nie sÄ… podane, program przyjmuje kontekst systemowy. ProszÄ™ zwrócić uwagÄ™ na to, że wielkość liter w haÅ›le ma znaczenie. ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=service /username=uzytkownik /password=m63B(db@1-V  
/configpw=haslo Ustawia hasło konfiguracji. Hasło to jest wymagane przy próbie modyfikacji pliku konfiguracyjnego z poziomu interfejsu graficznego. Użycie przełącznika bez wartości spowoduje usunięcie hasła. ProcessLassoSetup.exe /S /configpw=H5#c)@sQ`+


Argumenty linii poleceń ProcessLasso.exe

Można przekazywać argumenty albo interfejsowi graficznemu, albo Regulatorowi Procesów. Można ich używać, aby odgórnie ustalać ścieżki konfiguracji i rejestru zdarzeń. Zaleca się, aby zmiany ścieżek konfiguracji i rejestru zdarzeń były przeprowadzane przez instalatora lub moduł InstallHelper.

 
Przełącznik Opis Przykłady
/Tray Powoduje, że okno główne nie pojawi się od razu (minimalizowanie się do zasobnika systemowego). ProcessLasso.exe /tray
/ConfigFolder=sciezka Określa folder z konfiguracją. Przyjmuje się, że w danym folderze istnieje plik prolasso.ini - jeśli nie, zostanie utworzony nowy plik konfiguracyjny z domyślnymi ustawieniami.
ProcessLasso.exe   /ConfigFolder="c:\program files\Process Lasso\"
ProcessLasso.exe /ConfigFolder=c:\config\
ProcessLasso.exe /ConfigFolder=\\server1\ProcessLassoConfig\
 
/LogFolder=sciezka Określa folder na rejestr zdarzeń. Wymagane są uprawnienia odczytu i zapisu dla danego folderu.
ProcessLasso.exe /LogFolder=\\server1\logfolder
ProcessLasso.exe /LogFolder=c:\pslogs
 
/Config PrzywoÅ‚uje okno dialogowe konfiguracji ProBalance. Przeważnie tylko instalator używa tego przeÅ‚Ä…cznika. ProszÄ™ mieć na uwadze to, że   przeÅ‚Ä…cznik ten skutkuje uruchomieniem osobnej instancji Process Lasso, która tylko i wyÅ‚Ä…cznie wyÅ›wietla okno konfiguracji ProBalance. ProcessLasso.exe /config

Argumenty linii poleceń ProcessGovernor.exe
 

Przełącznik Opis Przykłady
/ConfigFolder=sciezka OkreÅ›la folder z konfiguracjÄ…. Przyjmuje siÄ™, że w danym folderze istnieje plik prolasso.ini - jeÅ›li nie, zostanie utworzony nowy plik konfiguracyjny z domyÅ›lnymi ustawieniami. ProcessGovernor.exe /ConfigFolder="c:\program   files\Process Lasso\"
ProcessGovernor.exe /ConfigFolder=c:\config\
ProcessGovernor.exe /ConfigFolder=\\server1\ProcessLassoConfig\
/LogFolder=sciezka Określa folder na rejestr zdarzeń. Wymagane są uprawnienia odczytu i zapisu dla danego folderu.
ProcessGovernor.exe /LogFolder=\\server1\logfolder
ProcessGovernor.exe /LogFolder=c:\pslogs
 
« Last Edit: March 22, 2013, 03:11:32 PM by hanemach_gt »

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Inny program podjął akcję, kiedy Process Lasso pozostał bezczynny lub odwrotnie. O co chodzi?

Automatyczne zarzÄ…dzanie priorytetami procesów/wÄ…tków bez „twardego” ingerowania w pracÄ™ systemu i aplikacji, przy zachowaniu efektywnoÅ›ci zwiÄ™kszania reagowania systemu, to delikatna sprawa. Można zrobić to w prosty sposób, aby po prostu dziaÅ‚aÅ‚o.Process Lasso zostaÅ‚ zaprojektowany tak, aby jak najmniej kolidować z planistÄ… Windows.Staramy siÄ™, aby program byÅ‚ uzupeÅ‚nieniem i aby współdziaÅ‚aÅ‚ z systemem.Niestety, wiele pozostaÅ‚ych produktów, majÄ…cych mniej wyszukane podejÅ›cie do sprawy, może nie dziaÅ‚ać tak Å‚agodnie i poprawnie.SÄ… przypadki, że konkurencyjne produkty speÅ‚niajÄ… oczekiwania lub robiÄ… coÅ› lepiej - wszystko zależy od Å›rodowiska, w którym program pracuje.Nasz produkt oferuje podstawowÄ… funkcjonalność za darmo. Zapraszamy do sprawdzenia Process Lasso, czy bÄ™dzie on Tobie odpowiadać.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Dlaczego odradzacie używania funkcji trymowania pamięci?
« Reply #29 on: March 18, 2013, 08:39:42 AM »

Dlaczego odradzacie używania funkcji trymowania pamięci?

RAM to najszybszy nośnik informacji w Twoim komputerze. Generalnie, chce się, aby znajdowało się tam tak dużo danych, jak to tylko możliwe. Trymowanie wystronnicowywuje (przenosi z RAM do pliku stronicowania) pamięć, tak że więcej RAM jest wolnego dla pamięci podręcznej systemu lub startu nowej aplikacji. Gdy strony zostają wystronnicowywane, muszą zostać stronicowane z powrotem, czyli przeniesione z pliku stronicowania do RAM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co przedstawia parametr reagowania?
« Reply #30 on: March 18, 2013, 08:40:18 AM »

Co przedstawia parametr reagowania?

Parametr ten reprezentuje zdolność nadążenia podsystemu wątków za żądaniami. Nie opublikujemy dokładnego sposobu liczenia tego parametru. Możemy zdradzić tyle, że jest to dość proste i dokładne mierzenie.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Co oznacza zmiana ikony w zasobniku systemowym na ikonÄ™ sygnalizacji ulicznej?

Jeżeli ustawienia nie są zmienione, oznacza to, że priorytet jakiegoś procesu został automatycznie obniżony poprzez mechanizm hamowania lub też dlatego, że użycie CPU przez dłuższy okres wynosi 100%.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co oznaczają wyróżnione sekcje wykresu?
« Reply #32 on: March 18, 2013, 08:42:04 AM »

Co oznaczają wyróżnione sekcje wykresu?

Odzwierciedlają one okresy, w których priorytet procesu został obniżony, aby poprawić reagowanie systemu. Pomaga to wyobrazić sobie efekt, jaki niesie ze sobą tymczasowe obniżanie klasy priorytetu (zielony wskaźnik reagowania pnie w górę).


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Z czym wiąże się włączenie trybu wymuszonego?
« Reply #33 on: March 18, 2013, 08:44:04 AM »

Z czym wiąże siÄ™ wÅ‚Ä…czenie „trybu wymuszonego”, tj. opcji „Wymuszaj domyÅ›lne ustawienia procesów”?

Czasami aplikacje kontrolują priorytety swoich procesów. Process Lasso nie zwalcza tego typu działań, podejmuje tylko jedną próbę ustawienia priorytetu lub koligacji.Tryb wymuszony sprawia, że Process Lasso nie poprzestaje na tej jednej próbie - agresywnie ustawia domyślnie zdefiniowany priorytet (lub koligację) za każdym razem, gdy ulega on zmianie.Warto zaznaczyć, że gdy aplikacja ustawia sobie odpowiedni priorytet, potencjalnie robi to w dobrej wierze.

Przykład: powiedzmy, że ustawiono procesowi domyślny priorytet powyżej normalnego. Zmieniasz priorytet ręcznie na normalny, albo program robi to samodzielnie. Process Lasso nie będzie uporczywie walczył z tym procesem (albo Twoją ręczną zmianą), więc pozostawi ustawienie nietknięte. Jeżeli tryb wymuszony jest włączony, priorytet procesu zostanie z powrotem ustawiony na zdefiniowany domyślny, w naszym przypadku powyżej normalnego.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co to jest dynamiczne przyspieszanie wÄ…tku Windows?
« Reply #34 on: March 18, 2013, 08:45:49 AM »

Co to jest „przyspieszanie wÄ…tku” lub „dynamiczne przyspieszanie wÄ…tku Windows”, znajdujÄ…ce siÄ™ w ustawieniach?

Gdy ta funkcja jest włączona, Windows tymczasowo zwiększa priorytety wątków procesu, gdy ten opuszcza stan oczekiwania. Zobacz ten artykuł MSDN, aby uzyskać więcej informacji. Wyłączenie tej funkcji może mocno odbić się na wydajności aplikacji okienkowych, posiadających interfejs graficzny. Dla aplikacji tła ustawienie to nie ma większego znaczenia.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co oznacza "(*)", pokazywane obok priorytetów na liście procesów?
« Reply #35 on: March 18, 2013, 08:46:43 AM »

Co oznacza „(*)”, pokazywane obok priorytetów na liÅ›cie procesów?

Oznacza to, że dynamiczne przyspieszanie priorytetu wątku jest włączone dla danego procesu (zobacz inne pytanie na ten temat, aby dowiedzieć się więcej).


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co z priorytetami I/O?
« Reply #36 on: March 18, 2013, 08:47:22 AM »

Co z priorytetami I/O?

Process Lasso od wersji 4.09 beta oferuje możliwość ustawienia bieżącego i domyślnego priorytetu I/O. Funkcjonalność ta wymaga systemu Windows Vista lub nowszego.

Priorytet I/O czerpany jest z wartości priorytetu I/O wątku wykonującego zadanie I/O, który to jest zależny od klasy priorytetu procesu, którego częścią jest dany wątek. Dostępne są dwa poziomy priorytetów dla aplikacji: Normalny oraz Bardzo niski. Chociaż technicznie wszystkich klas jest 5, tylko te 2 są zaimplementowane i dostępne dla procesów.

Zmiana priorytetu I/O wątku będzie bezpośrednio oddziaływać na I/O wątku. W ten sposób Process Lasso jest już w stanie zmieniać priorytety I/O. Microsoft zaleca, aby aplikacja, zmieniając sobie priorytet I/O, stosowała priorytet wątku wywołującego (bezpośrednio lub poprzez zmianę klasy bazowej priorytetu procesu).


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Program nie minimalizuje swojego okna do zasobnika systemowego, dlaczego?
« Reply #37 on: March 18, 2013, 08:48:37 AM »

Process Lasso nie minimalizuje swojego okna do zasobnika systemowego, co jest nie w porzÄ…dku?

Jest to najprawdopodobniej spowodowane brakiem przełącznika /tray w wartości autostartu w rejestrze. Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest reinstalacja Process Lasso (nie ma potrzeby najpierw odinstalowywać, w ten sposób ustawienia użytkownika powinny zostać zachowane).


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co z priorytetami pamięci?
« Reply #38 on: March 18, 2013, 08:49:13 AM »

Co z priorytetami pamięci?

System Windows Vista oraz nowsze oznaczają strony pamięci wirtualnej priorytetami, poprzez ReadyBoost. Parametry te mogą zostać łatwo odczytane, ale trudniej je zmieniać. Pracujemy nad sposobem obsługi priorytetów pamięci, aczkolwiek zalecamy, aby użytkownicy nie mieszali w ustawieniach domyślnego priorytetu pamięci. Proszę mieć na uwadze, że system Windows i ReadyBoost są zaprojektowane tak, aby współdziałać tak optymalnie, jak to możliwe. Za wiele zmian może źle wpłynąć na stabilność systemu. Process Lasso już robi świetną robotę, więc większości użytkowników funkcja priorytetów pamięci raczej się nie przyda... choć i tak ją w końcu w pełni zaimplementujemy.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Posiadam pełną wersję Process Lasso Pro, lecz nadal widuję okna zachęcające do zakupu. Co jest nie w porządku?

odpowiedź dotyczy wersji 3.84.0 oraz starszych

Wersja Pro stanowi kompletnie inny pakiet instalacyjny. Najprawdopodobniej przez pomyłkę zainstalowano wersję próbną. Musisz zainstalowaćwersję pobraną ze swojego konta My Bitsum.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Na liście procesów niedozwolonych znalazły się krytyczne procesy systemowe i mam teraz problemy. Co muszę zrobić, aby to naprawić?

Jeżeli nie jesteś w stanie uruchomić interfejsu graficznego Process Lasso (niemożność normalnego funkcjonowania systemu), przejdź do następnego akapitu.Jeżeli jesteś w stanie uzyskać dostęp do interfejsu graficznego Process Lasso, masz trzy możliwości osiągnięcia pliku konfiguracyjnego:

 • (zalecany) Kliknij pozycjÄ™ menu „Opcje / Resetuj wszystkie ustawienia”.
 • (bardziej czasochÅ‚onny) Kliknij pozycjÄ™ menu „Konfiguracja i rejestr zdarzeÅ„ / RÄ™cznie edytuj bieżący plik konfiguracyjny...”. Otworzy siÄ™ plik, znajdź liniÄ™ zaczynajÄ…cÄ… siÄ™ DisallowedProcesses i usuÅ„ zawartość linii po prawej stronie znaku równoÅ›ci. Zapisz plik („Plik / Zapisz” lub Ctrl+S). Uruchom ponownie system i lista niedozwolonych procesów powinna być pusta.
 • (zaawansowany) Kliknij pozycjÄ™ menu „Pomoc / O Process Lasso”. Pojawi siÄ™ okno, które bÄ™dzie zawierać Å›cieżkÄ™ do pliku konfiguracyjnego. PosÅ‚uż siÄ™ informacjÄ…, aby móc przejść do folderu z plikiem konfiguracyjnym i rÄ™cznie otworzyć go w celu poprawy (w sposób opisany punkt wyżej) lub aby go usunąć.
Jeżeli system jest w miarę operatywny, możesz też spróbować odinstalować Process Lasso.

Kiedy jest naprawdę źle i system nie funkcjonuje normalnie...

Wtedy będzie trzeba uruchomić system w Trybie awaryjnym.

Jeżeli nie masz jakichś szczególnych ustawień lub to, co stanie się z konfiguracją programu nie ma dla Ciebie większego znaczenia, możesz usunąć pliki konfiguracyjne albo zmodyfikować je tak, aby miały pusty parametr DisallowedProcesses. Aby je usunąć, możesz odinstalować Process Lasso lub uzyskać do nich dostęp ręcznie.

Aby dostać się do plików konfiguracyjnych, potrzebujesz pobrać ich ścieżki (lokalizacje, gdzie są). Uruchom Edytor rejestru (regedit.exe).

Będziesz musiał(a) usunąć dwa pliki konfiguracyjne (lub wyczyścić w nich parametr listy niedozwolonych procesów): globalny i użytkownika.

Najpierw zajmijmy siÄ™ plikiem konfiguracyjnym użytkownika. W Edytorze rejestru przejdź do nastÄ™pujÄ…cego klucza (panel po lewej): HKEY_CURRENT_USER\Software\ProcessLasso i, po prawej stronie, powinna być wartość o nazwie ConfigFile. Kliknij jÄ… podwójnie, aby móc skopiować Å›cieżkÄ™ pliku do schowka. Jak już znasz folder, przejdź do niego „na piechotÄ™”, aby usunąć plik lub wklej Å›cieżkÄ™ ze schowka albo do okna Wiersza polecenia (PPM okno CMD i wybierz „Wklej”), albo do okna „Uruchamianie” (Win+R), w celu otowrzenia pliku. JeÅ›li chcesz zmodyfikować plik, znajdź liniÄ™ zaczynajÄ…cÄ… siÄ™ DisallowedProcesses i usuÅ„ zawartość linii po prawej stronie znaku równoÅ›ci. Zapisz plik.

Aby usunąć/zmodyfikować globalny plik konfiguracyjny, postępuj analogicznie poprzez pobranie ścieżki pliku INI z wartości ConfigFile z klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ProcessLasso


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Process Lasso komunikuje o tym, że „Regulator Procesów nie jest uruchomiony”. Co to oznacza?

Z jakiegoÅ› powodu „silnik” Process Lasso (ProcessGovernor.exe) nie jest uruchomiony. To ten proces odpowiada za zmiany priorytetów oraz stosowanie szeregu reguÅ‚ i wprowadzanie innych zmian. Aby uruchomić „silnik”, kliknij prawym przyciskiem ikonÄ™ Process Lasso w zasobniku systemowym (lub menu „Główne”) i wybierz „Uruchom Regulator Procesów”.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Czy Process Lasso obsługuje Windows 8/2012?
« Reply #42 on: March 18, 2013, 08:55:24 AM »

Czy Process Lasso obsługuje Windows 8/2012?

Tak, Process Lasso jest dostosowany do pracy w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 2012. Korzystanie z Process Lasso na tych systemach przyniesie tak samo wymierne korzyści, jak pod Windows XP. Ponadto, program posiada kilka funkcji, które uzupełniają usprawnienia nowszego planisty CPU i I/O dostarczanego przez Microsoft.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male

Jak mogÄ™ uruchomić „silnik” (processgovernor.exe) jako usÅ‚ugÄ™ w kontekÅ›cie konkretnego użytkownika w edycji Home systemu Windows Vista (brak secpol.msc)?

Windows Vista Home i Starter nie posiadajÄ… konsoli „Ustawienia zabezpieczeÅ„ lokalnych”, trzeba wiÄ™c rÄ™cznie przypisać token SeServiceLogonRight użytkownikowi. Można to zrobić przy pomocy narzÄ™dzia trybu konsoli NTRIGHTS, dostarczanego przez Microsoft (pobierz, informacje).Otwórz Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora i wydaj polecenie:

NTRIGHTS -u nazwa_uzytkownika +r SeServiceLogonRight

Od tego momentu, nazwa_uzytkownika będzie mógł uruchamiać w swoim kontekście program jako usługę.

Można również wybrać, aby Process Lasso uruchamiał się jako usługa systemowa.

W przypadku pozostaÅ‚ych edycji Windows uruchom konsolÄ™ secpol.msc i zmieÅ„ ustawienie „Zasady lokalne \ Przypisywanie praw użytkownika \ Logowanie w trybie usÅ‚ugi”.


Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Co to sÄ… plany zasilania?
« Reply #44 on: March 18, 2013, 08:57:57 AM »

Co to sÄ… plany zasilania?

Zobacz stronÄ™ o planach zasilania.