Author Topic: Najważniejsze zmiany Process Lasso 6.5 - 6.6  (Read 5035 times)

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Najważniejsze zmiany Process Lasso 6.5 - 6.6
« on: June 30, 2013, 04:07:03 AM »
Ciagle trwają prace nad Process Lasso. Zmian jest dużo, tak więc postanowiłem wyodrębnić ważniejsze z nich. Najważniejsze dla Was (moim zdaniem) wyróżniłem.

Pełna lista zmian (po angielsku) znajduje się tam >> https://bitsum.com/changelog/pl/changes.htm#latest

 • od wersji 6.6.0.60, zaznaczenie opcji "Zarządzaj wszystkimi procesami, do których Process Lasso ma dostęp" (tj. wszystkich użytkowników) implikuje (automatycznie włącza) podniesienie uprawnień; w poprzednich wersjach trzeba było obie opcje zaznaczać oddzielnie
 • dodano operację warunkową "uruchom" do funkcji Watchdog
 • wprowadzono ciche aktualizacje (okno aktualizacji niewidoczne)
 • zwiększono interwał wyświetlania balona informacyjnego o aktualizacji do 20 sekund
 • wprowadzono wymuszone odświeżanie ikon procesów w celu uniknięcia nieprawidłowości w przypisywaniu ikon do procesów
 • poprawiono dokładność wskaźnika reagowania
 • zmieniono nazwę menu "Konfiguracja i rejestr zdarzeń" na "Plik"
 • włączono poprzednio wyłączoną operację warunkową zmiany koligacji CPU na bazie wykorzystania pamięci wirtualnej (Watchdog)
 • zmieniono sposób wyświetlania koligacji (grupowanie), np: 0;2-4 dla procesorów 0;2;3;4
 • naprawiono przyjmowanie typów uruchamiania interfejsu graficznego i Regulatora Procesów przez instalatora za pomocą linii poleceń
 • reorganizacja i uproszczenie menu kontekstowych całego programu
 • przeniesiono podmenu opcji rejestrowania zdarzeń do menu "Opcje"
 • rozszerzenie maski bitowej koligacji do 64 bitów; wsparcie do 64 rdzeni
 • zrefaktoryzowano kod funkcji Watchdog pod kątem wsparcia operacji warunkowych, które zostaną dodane w przyszłych wersjach
 • wdrożono rotacyjne gromadzenie rejestrowanych zdarzeń; pozwala na łatwiejsze zarządzanie starszymi wpisami, ułatwia ich kasowanie i przyspiesza ładowanie najświeższych wpisów w interfejsie graficznym wskutek mniejszego rozmiaru pojedynczego pliku rotacyjnego
 • wprowadzono odrębne interwały odpytywania (odświeżania) dla Regulatora Procesów i interfejsu graficznego
 • zrefaktoryzowano kod podstawowej pętli odpowiedzialnej za wyliczanie procesów w celu poprawy wydajności
 • domyślnie włączono pokazywanie ikon procesów
 • do rejestru zdarzeń program może w tym samym czasie zapisywać i odczytywać wpisy, za sprawą nietekstowej formy zapisu i rotacji kilkoma mniejszymi plikami zamiast jednego dużego kontenera
 • poprawiono niepoprawne wyświetlanie lub rysowanie nagłówka listy rejestru zdarzeń
 • dodano opcję ignorowania problematycznych procesów, tzn. antywirusowych, których pokazywanie przez Process Lasso powoduje emitowanie tysięcy wystąpień w logach tych programów
 • zezwolono na korzystanie z symboli wieloznacznych w nazwach ścieżek w funkcji przypisywania planu zasilania procesowi
 • zmniejszono liczbę wymaganych odczytów z dysku
 • poprawki w oknie konfiguracji funkcji Watchdog
 • rejestrowanie uruchomień procesów domyślnie włączone
 • usprawnienia wydajności
 • dwuklik na proces powoduje wywołanie menu kontekstowego
 • rozszerzono możliwości (warianty) rejestrowania zdarzeń
 • zoptymalizowano wątek odpowiedzialny za obsługiwanie balonów informacyjnych zasobnika systemowego
« Last Edit: October 16, 2013, 02:31:56 PM by hanemach_gt »