Poll

Jaką funkcję Process Lasso uważasz za najbardziej przydatną (Tobie)?

ProBalance (dynamiczne zmiany priorytetów)
Stałe priorytety/koligacje CPU procesów
Przypisywanie planów zasilania aplikacjom
Oszczędzacz Energii (Energy Saver)
Ograniczanie liczby dozwolonych instancji procesów
Tryb multimedialny (Gaming mode)
Process Watchdog (reguły bazujące na użyciu CPU/RAM)
Zapobieganie przechodzeniu do trybu uśpienia
Niedozwolone procesy
Twarde dławienie
Utrzymywanie procesów uruchomionymi (keep-running)
Rejestrowanie zdarzeń
Trymowanie pamięci wirtualnej
inna (proszę napisać)

Author Topic: JakÄ… funkcjÄ™ Process Lasso uważasz za najbardziej przydatnÄ…?  (Read 8020 times)

Offline hanemach_gt

  • Volunteer User Moderator
  • Member++
  • *****
  • Posts: 266
  • Gender: Male
Funkcji jest dużo, a to nie wszystko. Jeżeli używasz programu ze wzglÄ™du na wiÄ™cej niż jednÄ… funkcjÄ™, pochwal siÄ™.  :)