Bitsum Community Forum

International Support => Polski obszar wsparcia Bitsum LLC => Topic started by: hanemach_gt on July 11, 2013, 03:55:14 PM

Title: Jaką funkcję Process Lasso uważasz za najbardziej przydatną?
Post by: hanemach_gt on July 11, 2013, 03:55:14 PM
Funkcji jest dużo, a to nie wszystko. Jeżeli używasz programu ze wzglÄ™du na wiÄ™cej niż jednÄ… funkcjÄ™, pochwal siÄ™.  :)