Bitsum Community Forum

International Support => Polski obszar wsparcia Bitsum LLC => Topic started by: hanemach_gt on April 21, 2011, 03:49:56 PM

Title: Jak zmienić język Forum...
Post by: hanemach_gt on April 21, 2011, 03:49:56 PM
Zainstalowano polski pakiet językowy Forum i można go włączyć: