Jak użytkownicy postrzegają Process Lasso...

Started by hanemach_gt, March 28, 2012, 11:54:14 AM

Previous topic - Next topic

hanemach_gt

Program jest bardzo rozbudowany. Do tego stopnia, że niektórych wkurza coÅ›, co inni uważajÄ... za bÅ,ogosÅ,awieÅ,,stwo. Nie ma lepszej formy rekomendacji niż ta wprost od użytkownika. Poniżej publikujÄ™ wypowiedzi (w dużej mierze konkursowe), które przybliżÄ... Ci Process Lasso, jeÅ›li uważasz, że opisy na wielu stronach z oprogramowaniem sÄ... zbyt przytÅ,aczajÄ...ce albo nader ogólne.
<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

Mike

DziÄ™kujÄ™ za zorganizowanie konkursu. Dlaczego w ogóle zainteresowaÅ,em siÄ™ Process Lasso? Przyznam szczerze, że zainstalowaÅ,em go ponieważ staÅ,em siÄ™ szczęśliwym posiadaczem wersji PRO (lifetime), którÄ... wygraÅ,em w konkursie organizowanym na pewnym portalu i nie chciaÅ,em aby licencja leżaÅ,a bezczynnie. Przed instalacjÄ... poczytaÅ,em trochÄ™ opinii na temat programu i byÅ,em zakÅ,opotany. Opinie byÅ,y różne od pozytywnych wychwalajÄ...cych skuteczność programu po negatywne - mówiÄ...ce o tym, że to program, który może doprowadzić do uszkodzenia systemu! Decyzja byÅ,a trudna ale jak siÄ™ później okazaÅ,o sÅ,uszna. Z programem jestem zwiÄ...zany od wersji 4. Po instalacji nic nie zmieniaÅ,em. Powód byÅ, prosty. Jeżeli na czymÅ› siÄ™ nie znam to nie kombinujÄ™ na siÅ,Ä™. Process Lasso Å›wietnie spisuje siÄ™ też na ustawieniach standardowych. OczywiÅ›cie nic nie stoi na przeszkodzie aby (jeżeli wiemy co robimy!) poustawiać sobie różne parametry tak jak chcemy. MyÅ›lÄ™, że wiÄ™kszość negatywnych opinii na temat programu bierze siÄ™ z nieumiejÄ™tnej konfiguracji. Użytkownicy zmieniajÄ... priorytety procesów wedle wÅ,asnego uznania a potem narzekajÄ..., że PL "nabroiÅ," im w systemie. DziÄ™ki temu, że autor programu ciÄ...gle udoskonala go jestem już użytkownikiem wersji 6. Tak wÅ,aÅ›nie wedÅ,ug mnie powinno wyglÄ...dać pracowanie nad programem. CiÄ...gle do przodu! I tak wÅ,aÅ›nie jest z Process Lasso. Jeszcze nie spotkaÅ,em siÄ™ z oprogramowaniem, do którego tak czÄ™sto wychodziÅ,y by uaktualnienia (nie liczÄ...c baz danych programu antywirusowego). Teraz opiszÄ™ sytuacjÄ™ w którÄ... pewnie niewielu uwierzy ale od czasu kiedy mam zainstalowany Process Lasso komputer nigdy siÄ™ nie zawiesiÅ,! Wiem jak to brzmi ale takie sÄ... fakty. Nie pisze tu o "mini lagach" - bo te siÄ™ zdarzajÄ... ale o totalnym zamrożeniu systemu - tego jeszcze nie byÅ,o! Szok. Czego chcieć wiÄ™cej? W internecie krÄ...żÄ... komentarze, że po zainstalowaniu PL komputer nie przyspieszyÅ,. Nie dziwi mnie to bo na ustawieniach standardowych zapobiega on "zapchaniu" procesora przez dany proces. Nie wiem może siÄ™ mylÄ™ - ale tak sÄ...dzÄ™. Program może tez sÅ,użyć jako menedżer zadaÅ,,. Wszystko widać jak na tacy. Po klikniÄ™ciu na proces programu np. Firefox'a możemy obserwować ile mocy procesora zużywaÅ, (biaÅ,a cienka linia na wykresie). Mimo, że posiadam już wersje PRO to chciaÅ,bym wygrać licencjÄ™ - nie dla mnie ale dla brata. Mam nadziejÄ™, że ten post byÅ, w miarÄ™ sensowny.

Adkow

Process Lasso to przykÅ,ad maÅ,ego objÄ™toÅ›ciowo programu o wielkich możliwoÅ›ciach użytkowych i konfiguracyjnych. Pozwala on w Å,atwy sposób zarzÄ...dzać procesami w systemie Windows. Standardowo wÄ...tki procesu sÄ... wykonywane w procesorze bardzo chaotycznie, co może doprowadzać do chwilowych odczuwalnych przez użytkownika spadków wydajnoÅ›ci. Z pomocÄ... przychodzi funkcja ProBalance która inteligentnie zarzÄ...dza  priorytetami procesów i stara siÄ™ przydzielać je w taki sposób, aby system stale reagowaÅ, na nowe zadania. Dodatkowo algorytm ten jest wysoce zoptymalizowany i wykonuje jak najmniejszÄ... ilość zmian w priorytetach zarzÄ...dzanych procesów. Program ten posiada też specjalnÄ... funkcjÄ™ dla graczy (tryb Game Mode), pozwalajÄ...cÄ... cieszyć siÄ™ niezakÅ,óconÄ... niczym rozrywkÄ... w wirtualnym Å›wiecie. Schematy zasilania pozwalajÄ... przeÅ,Ä...czać miedzy wydajnoÅ›ciÄ..., a oszczÄ™dnoÅ›ciÄ... energii, co jest bardzo istotnie przy pracy na komputerze przenoÅ›nym.  Bardziej zaawansowani użytkownicy mogÄ... samodzielnie przypisywać priorytety dla wybranych procesów, dziÄ™ki czemu dostosujÄ... pracÄ™ tego programu do indywidualnych potrzeb. DziÄ™kujÄ™ organizatorom (technetblog.pl i bitsum.com) za konkurs i życzÄ™ powodzenia wszystkim uczestnikom  :)

GL1zdA

Process Lasso to program bÄ™dÄ...cy rozbudowanym menedżerem procesów. Mimo że Microsoft oferuje zaawansowanym użytkownikom Process Explorer jako alternatywÄ™ dla wbudowanego menedżera, jest on przede wszystkim dobry do uzyskiwania szczegóÅ,ów o procesach, Process Lasso natomiast nie tylko pozwala zobaczyć, co siÄ™ aktualnie dzieje w systemie, ale dodaje też do tego rozbudowane narzÄ™dzia do automatyzacji zadaÅ,, zwiÄ...zanych z zarzÄ...dzaniem procesami.

Standardowo po instalacji najważniejszÄ... funkcjÄ... Process Lasso jest zarzÄ...dzanie priorytetami procesów w oparciu o autorski algorytm ProBalance. Daje on o sobie znać za każdym razem, gdy jakiÅ› proces zaczyna pochÅ,aniać za dużo czasu procesora na dÅ,uższy czas, to najczęściej objawia siÄ™ "czkawkÄ..." i (szczególnie na jednordzeniowych maszynach) utratÄ... responsywnoÅ›ci systemu. Algorytm jest na tyle inteligentny, że nie interweniuje gdy program rzeczywiÅ›cie powinien mieć prawo do wykorzystania peÅ,nej mocy - jeÅ›li uruchomimy grÄ™ w trybie peÅ,noekranowym, to nie zostanie ona domyÅ›lnie objÄ™ta zmniejszaniem priorytetu. JeÅ›li tego potrzebujemy, to możemy również rÄ™cznie sklasyfikować programy dziaÅ,ajÄ...ce w okienkach jako gry lub multimedia.

DrugÄ... najważniejszÄ... funkcjÄ... jest automatyczne zarzÄ...dzanie procesami. Dla każdego procesu możemy ustawić domyÅ›lny priorytet, koligacjÄ™ i plan zasilania. Te dwie ostatnie opcjÄ™ sÄ... szczególnie przydatne w starszych grach, które majÄ... problem z dziaÅ,aniem na procesorach wielordzeniowych lub ukÅ,adach z technologiami oszczÄ™dzania energii, które dynamicznie zmieniajÄ... taktowanie procesora. Dodatkowo mamy możliwość narzucenia ograniczeÅ,,, możemy np. pozwolić tylko na uruchomienie okreÅ›lonej liczby instancji danego procesu lub wrÄ™cz uniemożliwić mu start. Przydatna jest też opcja zapobiegania przechodzenia w tryb uÅ›pienia gdy okreÅ›lony proces jest uruchomiony - nic nie wkurza bardziej niż uruchomienie programu, na którego wyniki dziaÅ,ania trzeba dÅ,ugo czekać, tylko po to, by po godzinie zorientować siÄ™, że nic nie zostaÅ,o wykonane, bo Windows uÅ›piÅ, komputer.

PodsumowujÄ...c, Process Lasso to doskonaÅ,e uzupeÅ,nienie systemowego menadżera procesor. Poprawia dziaÅ,anie Windows tam, gdzie systemowy planista nie wie co robić i pozwala zapomnieć o ciÄ...gÅ,ym rÄ™cznym wprowadzaniu poprawek przez Menedżera zadaÅ,,. Może być trochÄ™ przytÅ,aczajÄ...cy dla poczÄ...tkujÄ...cych użytkowników (choć przy domyÅ›lnych ustawieniach radzi sobie caÅ,kiem nieźle), ale za to każdy power user bardzo szybko doda go do swojego arsenaÅ,u podrÄ™cznych narzÄ™dzi.

neon

Process Lasso jest bardzo przydatnym programem. DziÄ™ki utworzeniu Listy multimedialnych programów możemy cieszyć siÄ™ z pÅ,ynnego, niezakÅ,óconego odtwarzania filmów czy muzyki nawet przy mocno obciÄ...żonym komputerze. Jest to bardzo wyraźne, gdy dany odtwarzacz usuniemy z listy, wtedy przy obciÄ...żeniu nie da siÄ™ oglÄ...dać filmów a po dodaniu do listy wszystko dziaÅ,a pÅ,ynnie. Jest to Å›wietna funkcja i bardzo przydatna.

DrugÄ... funkcjÄ..., o której trzeb by wspomnieć jest ProBalance, która automatycznie zwiÄ™ksza priorytety wybranych programów jednoczeÅ›nie obniżajÄ...c innych. DziÄ™ki temu uzyskujemy optymalnÄ... i niezwykle pÅ,ynnÄ... pracÄ™ z różnymi programami. Process Lasso wraz z funkcjÄ... ProBalance pozwala cieszyć siÄ™ z pÅ,ynnoÅ›ci systemu nawet na niezbyt szybkich komputerach, a po jego zainstalowaniu system wyraźnie przyspiesza.

Warto wspomnieć także o funkcji OszczÄ™dzacz Energii, która automatycznie zmienia profile zarzÄ...dzania energii, dziÄ™ki czemu gdy potrzebna jest wysoka wydajność wÅ,Ä...czany jest profil Wysoka wydajność, a gdy system jest bezczynny wÅ,Ä...cza siÄ™ profil OszczÄ™dzanie energii.

Dziękuję organizatorom za możliwość wygrania Process Lasso.

barti

Process Lasso zapewnia sprawne zarzÄ...dzanie uruchomionymi procesami w systemie Windows. Pokazuje on szczegóÅ,owe informacje o procesach i potrafi przydzielić okreÅ›lonÄ... moc procesora. W programie jest wiele zaawansowanych ustawieÅ,,, np. schematy zasilania nastawione na energooszczÄ™dność albo na wysokÄ... wydajność. Można też przypisać zadane ustawienia konkretnym programom. Jego dziaÅ,anie może być też caÅ,kowicie zautomatyzowane.