Author Topic: Czytaj to  (Read 15269 times)

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 269
 • Gender: Male
Czytaj to
« on: October 25, 2011, 08:48:12 AM »
Informacja prawna
Na wstępie pragnę nadmienić, iż nie jestem pracownikiem firmy Bitsum LLC. Nie jestem w jakikolwiek sposób związany z Bitsum LLC. Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z używania moich tłumaczeń w oprogramowaniu/usługach świadczonych przez Bitsum LLC. Język angielski jest domyślnym językiem oprogramowania Bitsum LLC, a język polski może zostać w dowolnym momencie zmieniony przez użytkownika na inny.

Polityka prywatności
Bitsum LLC podkreśla, że każdy z partnerów może postępować według własnych wytycznych w kwestii prywatności, toteż i ja zajmę stanowisko w sprawie. Jeśli Bitsum LLC otrzymuje polskie wiadomości email, to prawie zawsze zostają one przekierowane do mnie. Jako osoba, której przyświeca chęć pomocy, zachowuję tajemnicę korespondencji i nie udostępniam ani nie sprzedaję nikomu danych, które są mi powierzane.

Wskazówka dotycząca zgłaszania błędów
Zgłaszając błąd, proszę postarać się zawrzeć jak najwięcej informacji w raporcie*:
 • wersjÄ™ programu, edycjÄ™ (Portable/Server/Workstation) oraz czy jest to wersja 32-, czy 64-bitowa (np. Process Lasso 6.0.1.74 Workstation 64-bit)
 • wersjÄ™ (bitowÄ… też), edycjÄ™ i jÄ™zyk systemu Windows (np. Windows 7 Home Premium PL 64-bit)
 • okolicznoÅ›ci wystÄ…pienia bÅ‚Ä™du
 • możliwość odtworzenia bÅ‚Ä™du (jakie dziaÅ‚ania doprowadziÅ‚y do wystÄ…pienia bÅ‚Ä™du)
 • próby obejÅ›cia/naprawienia bÅ‚Ä™du przez użytkownika
 • nazwa i wersja pakietu zabezpieczajÄ…cego, jeÅ›li obecny (w przypadku ingerowania w procesy programów antywirusowych, antyspyware...)
 • zrzut ekranu, jeÅ›li użytkownik uzna za pomocny lub niezbÄ™dny
 • zawartość pliku konfiguracyjnego (prolasso.ini)

Powyższe punkty to nie wymóg, po prostu dostarczenie jak największej ilości informacji może skutkować szybszym znalezieniem przyczyny błędu i jego naprawieniem. Użytkownik nie ma obowiązku zgłaszania błędu.

* - raportem może być e-mail skierowany do dewelopera (choć najprawdopodobniej zostanie przekazany do mnie, jeśli po polsku) lub post na forum. Jeżeli użytkownik z jakichś przyczyn potrzebuje mój adres e-mail, niech wyśle mi prywatną wiadomość na forum, dojdziemy do porozumienia.


Drogi tłumaczu, dlaczego zwracasz się do mnie w trzeciej osobie?!

Tłumacząc program i teksty na stronach Bitsum napotkałem niemały problem: jak odnosić się do użytkownika?
Z jednej strony jest podejście amerykańskie, "trzymające na dystans" konsumenta, z drugiej piękno polszczyzny, którego dogmatem jest pisanie wielkimi literami zwrotów do adresata.
Znów, "najeżenie" tłumaczenia setkami "Twój", "Twojego", "Twoim" etc. (tj. zwracanie się bezpośrednio, serdecznie, po prostu "po polsku") uznałem za nie najlepsze, bo:
 • tekst czytaÅ‚oby siÄ™ nie najlepiej
 • Panie mogÅ‚yby siÄ™ poczuć urażone, gdybym tÅ‚umaczyÅ‚ czasowniki do rodzaju mÄ™skoosobowego

Z racji tego, że za nieprzyzwoite uważam używanie zwrotów do adresata pisanych małą literą, jak też pewną dyskryminację Szanownych Pań, wypracowałem następujący "kompromis": Process Lasso (program, wykonujący rozkazy) zwraca się do użytkownika per "użytkownik" (Panie nie powinny czuć się obrażone). W tłumaczeniach tekstów stron stosuję zwroty do adresata pisane wielką literą (strona jest wyświetlana prawie na całym ekranie, nie, jak w przypadku okienka programu, na skromnej powierzchni), lecz w przypadku, gdy zmuszony jestem użyć formy albo męskoosobowej, albo niemęskoosobowej, nie zwracam się ani do "niego" ani do "niej", tylko, jak w tłumaczeniu Process Lasso, do "użytkownika".
Tłumaczenie jest rozwijane i udoskonalane cały czas. Staram się, aby było ono leksykalnie i językowo jak najbardziej poprawne.
« Last Edit: November 21, 2013, 02:07:37 PM by hanemach_gt »